Uitslagen

Uitslagen
NieuwsUitslagen van maandagavond 7 januari 20197 januari 2019
 

tachtigen 1 Wijnand de Vries  +   57

2 Annie Bergsma

 +  13    
Klaverjassen 1 Sije Nolles 5234 pt

2 Janny de Groot 5146 pt

3 Fokje Siegersma 4884 pt

4 Ellie Moes  4802 pt.
 

   

     
  

   

    . 

                        

Tedoc