Uitslagen

Uitslagen
NieuwsUitslagen van maandagavond 3 december 20183 december 2018
 

tachtigen 1 Ruurd Ponne  +   113

2 Annie Bergsma

   _   31    
Klaverjassen 1 Henk Jaspers 5521 pt

2 Bertha Koopmans 5481 pt

3 Ina Nell 5165 pt

4 Sije Nolles  5102 pt.
 

   

     
  

   

    . 

                        

Tedoc