VIOS Kaarten
Uitslagen

Nieuws

 Kaartclub van de supportersvereniging van V.I.O.S.

Van september t/m april is er op de 1e maandagavond van de maand in M.F.C. "De Ni'je Stienze"een gezellige en sfeervolle kaartavond, waar men kan klaverjassen en tachtigen.
Aanvang: 19.30 uur.
Inleg: € 2,--. Er wordt gekaart om kleine geldprijzen.
Bestuur: Riek Bergsma, voorz.                    tel. (0561)- 688237
             Wijnand de Vries, penn.m.            tel.    "       - 688248
             Ina Nell, secr.                               tel.    "       - 688332.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. 

 

 Tedoc