Beschrijving

Ligging van het dorp

Nijeholtpade ligt op een uitloper van het Drents plateau in een prachtige bosrijke omgeving. Het is een typisch Stellingwerver coulissenlandschap. Het dorp ligt tussen twee gekanaliseerde rivieren: de Linde en de Tjonger ofwel, in het Stellingwerfs: de Lende en de Kuunder. Het gegraven watertje de Scheene loopt midden door het dorp. Tussen de Linde en het dorp ligt een hoge zandrug, die van oudsher de Zanen (de Zanden) wordt genoemd. De ijsbaan in het bos ligt op de Zanen.

 

De taal van het dorp

In het dorp wordt bijna geen Fries gesproken, maar Stellingwerfs, een Nedersaksische taal. Het Stellingwerfs is taalkundig verwant aan het Drents, Gronings, Twents, Achterhoeks en de Saksische talen in Duitsland. In 1995/1996 werd het Stellingwerfs als onderdeel van het Nedersaksisch door regering en parlement erkend als Europese minderheidstaal. De bewaker en promotor van de taal en de cultuur in de Stellingwerven is de Stellingwarver Schrieversronte in Oldeberkoop, waar meer dan 1000 mensen lid van zijn. De Schrieversronte geeft regelmatig boeken uit, geeft cursussen, heeft een uitgebreid documentatiecentrum en heeft een woordenboek samengesteld.

Tedoc