Nieuws
Nijeholtpade - Het dorpsfeest in Nijeholtpade is in volle gang. Op vrijdagmiddag was er een gezellige disco voor de kinderen en 's avonds de opvoering van de acts van de verschillende straten. Op zaterdagmorgen gebeurde er iets bijzonders. Omdat in de afgelopen winter niet geschaatst kon worden werd de ijsbaan nu in de zomer onder water gezet om er spelletjes in te doen voor de jeugd en dat was dolle pret. De kinderen, maar ook ouder met kind rolden in een doorzichtig ballon over het water. Achter op ijsbaan konden de kinderen over planken en stammetjes lopen. De allerkleinsten maakten een gezellige boswandeling. Op zaterdagmiddag was de zeskamp bij het dorpshuis en op zaterdagavond het optreden van de band Bitter Sweets. Op zondag wordt het feest afgesloten met een fietstocht en muziek. (Foto: lenus van der Broek) Tips bereikbaarheid alarmnummer 112 met mobiele telefoon Uit onderzoek van TNO en Agentschap Telecom blijkt dat het in Nederland goed geregeld is met de mobiele bereikbaarheid van het alarmnummer 112. In 99% van de gevallen slaagt een mobiele oproep naar het alarmnummer. In een aantal gebieden is de kans om 112 te bereiken (statistisch gezien) minder dan 99%. Bijvoorbeeld als u gaat recreëren in onze mooie natuurgebieden of als u dicht bij de grens bent. Ook in deze gebieden kunt u 112 in de meeste gevallen gewoon mobiel bellen. Zeker als u weet wat u zelf kunt doen om de slagingskans van een mobiele 112-oproep te vergroten. Wat kan ik doen als ik 112 met mijn mobiele telefoon niet kan bereiken? - Probeer 112 te bereiken met een ander toestel, vast of mobiel. - Ga een paar meter verderop staan en probeer het opnieuw. Ook kunt u zich verplaatsen en in een andere richting gaan staan om het nog eens te proberen. - Houd het toestel hoog en laat de antenne vrij. De antenne zit meestal aan de onderkant van een smartphone. - Blijf proberen! Een mobiele telefoon maakt gebruik van radiosignalen. Het bereik van die signalen wordt door allerlei factoren beïnvloed. Bijvoorbeeld door obstakels zoals gebouwen, langsrijdende bussen en vrachtwagens of begroeiing. - Blijf bij een slachtoffer en vraag omstanders om te helpen en te bellen. Wist u dat... ... u 112 ook kunt bellen als uw telefoon aangeeft dat u geen bereik heeft? Als uw eigen provider geen dekking biedt, nemen andere providers uw 112-oproep over. ... u 112 ook kunt bellen als u geen beltegoed heeft? ... buitenlandse netwerken uw 112-oproep overnemen in de grensgebieden? U komt dan terecht bij de Belgische of Duitse alarmcentrale. Zij verbinden u dan meteen door met de juiste meldkamer in Nederland. ... u 112 kunt bellen tijdens een storing bij uw eigen provider? Andere aanbieders nemen uw 112-oproep dan over. ... 112 ook tijdens een stroomstoring bereikbaar is? De landelijke alarmcentrale en de regionale meldkamers schakelen bij stroomuitval over op noodstroomvoorziening ... 112-oproepen altijd voorrang hebben op andere oproepen? Meer informatie over alarmnummer 112 vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alarmnummer-112 img src="/site_images/../../site_images/675_img015.jpg" style="width: 640px; height: 904px;" border="0">Wolvega, 14 maart 2017 Persbericht Weststellingwerf werkt met inwoners aan Omgevingsvisie De nieuwe Omgevingsvisie: waar moet die over gaan? Denk mee! In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Dat betekent: minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en vertrouwen. De Omgevingswet geeft aan dat gemeenten een Omgevingsvisie (voorheen structuurplan) en een Omgevingsplan (voorheen de bestemmingsplannen) voor de hele gemeente moeten opstellen. Inspiratieavonden Weststellingwerf gaat nu werken aan haar Omgevingsvisie en doet dit samen met de inwoners. In het voortraject zijn inwoners van de gemeente al betrokken bij het ontwerpend onderzoek dat Atelier ZZ eind 2015 heeft gemaakt van de gemeente. Met deze input en de opbrengst van twee inspiratieavonden wordt de Omgevingsvisie Weststellingwerf ontwikkeld. Tijdens de inspiratieavonden worden alle belangstellenden door aansprekende sprekers meegenomen in de thema´s die voor Weststellingwerf wellicht centraal staan in de Omgevingsvisie. Wellicht, want deze avonden wordt samen bepaald of dit de juiste thema’s zijn en hoe we er op moeten inzetten. Samen ‘puzzelen’ aan onze omgeving Op de inspiratieavonden gaan de deelnemers na een inspirerende lezing aan de slag met een thema, ofwel ´puzzelstuk´. Na twee avonden zijn er voor alle thema’s puzzelstukken gemaakt, die samen een complete puzzel vormen. Door samen te ‘puzzelen’ aan onze omgeving, vinden we elkaar en versterken we elkaar hierin. En dat is waar de nieuwe Omgevingsvisie voor bedoeld is. De inspiratieavonden zijn voor alle inwoners van Weststellingwerf toegankelijk. U kunt een of beide avonden bijwonen op: Dinsdagavond 11 april 2017 Locatie: Buurthuus Noordwolde Aanvang: 19.00 uur Presentatie: José van Campen Onderwerpen: - Omgevingskwaliteit - Gezonde Leefomgeving - Leefbaarheid Dinsdagavond 18 april Locatie: De Rank in Wolvega Aanvang: 19.00 uur Presentatie: Thomas Rau Onderwerpen: - Circulaire Economie en Klimaatverandering - Toekomst Landbouw Aanmelden Wilt u een of beide inspiratiebijeenkomsten bijwonen, meld u dan via (0561) 69 13 94 of omgevingsvisie@weststellingwerf.nl. Noot voor de redactie: Voor vragen over dit bericht kunt u contact leggen met team Communicatie gemeente Weststellingwerf, telefoon 0561 – 691 390.


" KLEINE ERGERNISSEN"

U kent ze wel: van die kleine ergernissen. Een verkeersbord niet zichtbaar omdat er takken voor hangen, het plaatsnaambord aan het begin van het dorp wat scheef staat, slecht begaanbare paden in het bos. Wij vragen u deze kleine ergernissen in de maanden januari en februari bij het PB kenbaar te maken. Wij nemen dan contact op met te gemeente of de beheerder van de terreinen om een en ander te herstellen. Indienen kan via de secretaris PB, per mail of gewoon een briefje in de bus doen.

Inge Vuist

Binnenweg 12 B

ingevuist@hotmail.comAfgelopen zondag gingde nieuwe dienstregeling van Arriva van start en werden ook de bushaltes aan de N351 ter hoogte van Nijeholtpade in gebruik genomen. Met de aanleg van de bushaltes en veiligere oversteek is een langgekoesterde wens van de inwoners van Nijeholtpade in vervulling gegaan. Reden om de ingebruikname van de bushaltes feestelijk in te luiden. Dit gebeurde op maandagmet een speciale rit van de bovenbouwleerlingen van OBS ´t Holtpad in Nijeholtpade.

Zij stapten in Oldeberkoop op de bus en arriveerden rond het middaguur bij de nieuwe bushalte aan de Stellingenweg en werden onthaald met draaiorgel de Grote Dorus.Bij de nieuwe halte werden zij feestelijkvangen door wethouder Jack Jongebloeden afgevaardigden van Provincie Fryslân en vervoerder Arriva, die een tasjes met presentjes uitreikte. Na aankomst was er in het dorpshuis nog een gezellige bijeenkomst voor de kinderen en genodigden.

Om het kruispunt met de Kerkweg veiliger te maken, legde provincie Fryslân middengeleiders in de Stellingenweg aan. Fietsers en voetgangers hoeven daardoor nu niet meer in één keer de provinciale weg over te steken. De werkzaamheden waren een mooie gelegenheid om tegelijkertijd bushaltes bij het dorp aan te leggen.

Door de realisatie van de haltevoorziening wordt Nijeholtpade weer aangesloten op het reguliere openbaar vervoer. De gemeente Weststellingwerf en Plaatselijk Belang Nijeholtpade hebben jarenlang gestreefd naar deze realisatie. Wethouder Jack Jongebloed: "Bereikbaarheid vinden we van groot belang voor onze dorpen, maar ook verkeersveiligheid hebben we hoog in het vaandel. We zijn dan ook erg blij met de nieuwe bushaltes en de nieuwe oversteek."

Met ingang van 11 decembernam Arriva de dienstregeling van het busvervoer inheel Fryslân over.


(Foto: Lenus van der Broek).

Een paar mooie foto's N351 afslag Nijeholtpade

Wolvega - Bij het MFC in Nijeholtpade is zaterdagmorgeneen duofiets aangeboden aan Henk Jaspers, voorzitter van Plaatselijk Belang. De fiets werd bij het dorpshuis binnegereden door wethouder Cor Trompetter en Marja Nijhof van de Stichting Bercoop Fonds. Daarna konden de inwoners de duofiets uitproberen. Bercoopfonds doneerde 5000en de gemeente 1700 euro, laatstgenoemde biedt ook nog een paar armsteunen aan. Plaatselijk Belang gaat ook nog met deze fiets door Nijeholtpade en omgeving rijden om op kaart een veilige en mooie route uit te zetten.
(Foto: Lenus van der Broek)


Nijeholtpade - Het grootste metaaldetector evenement uit de Nederlandse geschiedenis werd zaterdag in Nijeholtpade gehouden.

De belangenvereniging voor metaaldetector zoekers ''The Coinhunters Company'' organiseerde voor het eerst een internationaal schatzoekers evenement in Nijeholtpade. Er waren meer dan meer dan 400 bezoekers op afkomen uit binnen- en buitenland. Er werden deze dag drie wedstrijden gehouden op zeer grote akkers.

Naast de vele metaaldetectorprijzen die er te winnen waren, was er een grote zilverschat verborgen. Ruim honderd zilveren munten lagen ergens begraven. Internationale testexperts, fabrikanten en dealers waren aanwezig om voorlichting en advies te verschaffen over de nieuwste metaaldetectie apparatuur.

De metaaldetector hobby is de afgelopen jaren in de lift mede dankzij de vele Amerikaanse TV-series op dit gebied. De hobby wordt inmiddels door ongeveer 100.000 Nederlanders beoefend.

(Foto: Lenus van der Broek).Johan Veenstra wint Streektaelpries van et Dagblad van et Noorden

Berkoop - Een ommeraek mooie middag wodde et zundag 3 april veur de Stellingwarver schrieveri’je! Want in de mooie theaterzael Winsinghhof in Roden wodde bekendmaekt dat Johan Veenstra de Streektaelpries van et Dagblad van et Noorden wunnen het mit zien roman Een vrouw van ivoor.

Veur de pries weren zes boeken nommeneerd, zoas ok van de bekende Drents/Nederlaanse schriever Gerard Nijenhuis en de Grunninger schriever Jan Sybo Uffen. Veur de pries was een opvalend groot tal boeken in et Grunnings, Drents én Stellingwarfs instuurd. De jury was liekewel iendudig in zien besluut veur wie de pries dit jaor wezen zol: ‘Een vrouw van ivoor is een boek mit arg mooie verhaellijnen en dat biezundere meenselike verholings op een indrokwekkende meniere beschrift. Niet alliend inhooldelik is et boek arg goed, mar de schriever maekt ok op kundige wieze gebruuk van de prachtige menieren van zeggen in et Stellingwarfs.’

Johan Veenstra gaf in zien reaktie an slim bliede te wezen mit disse pries: ‘Ik had hier hielemaole niet op rekend, beslist niet, mar ik bin vanzels hatstikke bliede mit disse zo mooie pries!’

Veur Johan Veenstra was et de twiede keer dat hi’j disse belangrieke literaire pries wun. Zo wun hi’j in 2009 de pries mit Een brogge van glas. Ok dat boek kent krek as Een vrouw van ivoor veul autobiografische elementen. Beide boeken bin uutgeven deur de Stellingwarver Schrieversronte.

(Foto: Sietske Bloemhoff)Oldeholtpade - Eind vorig jaar heeft het bestuur van Stichting ‘t Anlopien, de verenigingen van Plaatselijke Belangen van De Hoeve, Ter Idzard e.o, Nijeholtpade en Oldeholtpade uitgenodigd om een projectplan in te dienen voor een jeugdproject in hun dorp. Alle dorpen hebben dat inmiddels gedaan. Dit gebouwtje staat in verband met de sluiting van de peuterspeelzaal nu leeg doordat er te weinig peuters voor de instandhouding waren.Het stichtingsbestuur heeft de alle plannen beoordeeld en besloten om voor deze projecten een bijdrage van 40.000 euro beschikbaar te stellen, 10.000 per project. De Hoeve besteedt dit bedrag voor speeltoestellen, Oldeholtpade, Ter Idzard en Nijerholtpade voor de aanleg van een pannaveldje.
‘t Anlopien werd in 1982 opgericht en in 2002 opnieuw gebouwd. Voorzitter Wim Kemper gaf een historisch overzicht van de peuterspeelzaal en leidster Stijntje Bruinsma reikte de cheques uit. Het bestuur is bezig in dit gebouwtje dat bij het evenemententerrein en de mini-camping ligt, een multifunctionele bestemming te geven.
(Foto: Lenus van der Broek).
Nijeholtpade - In het het MFC de Ni’je Stienze in Nijeholtpade werd zaterdag een groot kaartmarathon klaverjassen georganiseerd. Er was een record aantal deelnemers van 88 klaverjassers. In groepen van vier werden via loting totaal zes ronden gespeeld. Voor de deelnemers werd goed gezorgd met tussen de middag een complete snertmaaltijd. De volgende kaartmarathon wordt gehouden op zaterdag 12 november.
Egbert Oppers uit Wolvega werd kampioen, tweede werd Arjan Holstra uit Jubbega en derde Immigje van der Dam uit Jubbega. Er waren vele vleesprijzen te winnen.
Foto v.l.n.r. Arjan Holstra (2e), Egbert Opper (1e) en Immigje van der Dam (3e).
(Foto: Lenus van der Broek).

Tedoc