Plaatselijk Belang


Iedereen in ons dorp heeft wel eens gehoord van Plaatselijk Belang Nijeholtpade. Maar weet ook iedereen wat we doen en waarvoor u bij ons terecht kunt?

Op 30 november 1933 werd de vereniging Plaatselijk Belang De Eendracht opgericht. Het doel van de vereniging staat omschreven in de statuten: het behartigen van de belangen van het dorp Nijeholtpade e.o., dit alles in de ruimste zin van het woord. Om dat te bereiken maken we gebruik van twee middelen: we vergaderen en we nemen maatregelen die bevorderlijk zijn voor de doelstelling van onze vereniging. Vaak is er overleg met bijvoorbeeld de gemeente, buurdorpen en allerlei organisaties die zich direct of indirect met ons dorp en de dorpen om ons heen bezighouden.

In Nijeholtpade is bijna iedereen die 18 jaar of ouder is lid van Plaatselijk Belang. Dat vinden we heel belangrijk, want in zo’n klein dorp als het onze is het natuurlijk van belang dat we er met z’n allen voor zorgen dat het goed gaat in ons dorp.

De opbouw van het lidmaatschap van Plaatselijk Belang ziet er alsvolgt uit:

  • Contributie Plaatselijk Belang: € 5,00 per jaar per persoon.

Omdat we niet elke keer met het hele dorp bijeen kunnen komen is er een bestuur dat leiding geeft aan de vereniging. Dit bestuur bestaat altijd uit minimaal 5 leden. Op dit moment wordt het bestuur gevormd door de volgende mensen:

  • :Henk Jaspers: voorzitter
  • :Inge Vuist:      secretaris
  • :Willem van de Water: penningmeester
  • :Trijntje Köhler:(lid +vice secretaris
  • :  Anne Wolbers: lid
  • : Uilke Vogelsang:lid

    Wat doet Plaatselijk Belang

Het bestuur schrijft een keer in het jaar een ledenvergadering uit. Tijdens die vergadering doet zij verslag van alle lopende zaken en legt zij eventueel zaken voor aan de leden waarover een beslissing genomen moet worden. Soms zijn er zulke speciale of dringende ontwikkelingen dat een extra vergadering uitgeschreven wordt, zoals een paar keer gebeurd is in verband met het Multifunctioneel Centrum.

Leuk om te weten is het dat zowel de feestcommissie als de versiercommissie uit Plaatselijk Belang voortgekomen zijn. Beide commissies zorgen voor de vrolijke noot in ons dorp! Onze eigen welkomstcommissie zorgt ervoor dat alle nieuwe inwoners welkom geheten worden en wegwijs worden gemaakt in ons dorp. Niet onbelangrijk!

Een van de zaken waar Plaatselijk Belang nauw bij betrokken is, is de totstandkoming van het MFC. Voordat de plannen zo concreet waren als nu het geval is was het Plaatselijk Belang die zich voor het MFC inzette. Plaatselijk Belang zorgde voor het opstellen van de plannen, voor het overleg met gemeente en allerlei andere betrokkenen, en natuurlijk vooral ook voor overleg met de inwoners van ons dorp. Toen de plannen verder uitgewerkt waren is een speciale commissie opgericht, die nu zelf ook al weer de vorm van een stichting heeft gekregen.

>Andere zaken waar Plaatselijk Belang zich voor inzet zijn de verkeersveiligheid in het dorp en de leefbaarheid van het dorp. Dat gaat van groot tot klein: we bemoeien ons in het belang van het dorp met de ontwikkelingen rond de N351 (Stellingenweg), maar ook als iemand klachten heeft over een bankje in het dorp dat er verwaarloosd bijstaat, kan diegene bij ons terecht en ondernemen wij actie. We houden ons bezig met de ontwikkelingen rond de riooloverstort, eventuele woningbouw in het dorp, etc. Al die dingen die in het dorp spelen en van belang zijn voor de inwoners, hebben dus onze aandacht.

Heb je vragen aan Plaatselijk Belang, neem dan contact op met onze voorzitter Henk jaspers, telefoon: 0561 -475288 

email:

nijeholtpade.pb@gmail.com
Tedoc