Home
Beste dorpsbewoners, We zijn in het dorp al jaren bezig om de mobiele telefonie te verbeteren. In delen van het dorp is er geen of bijna geen verbinding. Voor onze veiligheid ongewenst. Daarnaast kan er vaak alleen maar gebeld worden via 2G, terwijl de rest van Nederland al gebruik maakt van een snelle 4G verbinding. Met de gemeente en T-Mobile hebben we afgesproken om te kijken of een repeater in ons dorp een oplossing kan zijn. T - Mobile houdt zich echter niet aan haar afspraken en wil op dit moment niet meewerken. Als PB vinden we dat na alle inspanning ronduit onfatsoenlijk. Het Agentschap Telecom heeft namens de gemeente een breed onderzoek gehouden. Er zijn meer dorpen in onze gemeente die last hebben van een slechte verbinding. Zij willen nu de ervaringen van de inwoners van Weststellingwerf horen en organiseren daarvoor een inspraakavond op 30 januari van 19.00 - 21.00 uur in ons MFC. Het Agentschap Telecom is belangrijk. Het valt onder het Ministerie van Economische zaken. Als zij een goed rapport maken kan de minister daarmee aan de slag richting de machtige providers en ze dwingen tot een oplossing. Als PB hebben we er belang bij dat zo veel mogelijk inwoners van ons dorp hun stem laten horen, omdat het waarschijnlijk een laatste kans is om iets aan dit probleem te doen ! Wij roepen jullie dan ook op je aan te melden voor de bijeenkomst en zo veel mogelijk mensen te benaderen om dit ook te doen. Aanmelden kan bij info@agentschaptelecom.nl onder vermelding van je naam en adres Wij hopen als PB dat zo veel mogelijk inwoners komen. Groet, Willem van de Water PB Nijeholtpade


                                                                                  
Tedoc