Veur en Deur

Nieuws van de werkgroep “Veur en Deur “

Koffieochtenden
Op dinsdag 19 september vond de eerste koffieochtend na de zomervakantie plaats. Uitgenodigd waren medewerkers van het gebiedsteam, waaronder Nijeholtpade valt. Dat is sinds september het gebiedsteam Oost, dat een kantoor heeft in het buurthuus in Noordwolde (Mandehof 15). We kregen informatie over wat het gebiedsteam doet. U kunt er terecht met allerlei vragen als u ondersteuning nodig heeft bij o.a. het schoonhouden van uw huis, vervoer, begeleiding en mantelzorg.
Op dinsdag 31 oktober is de volgende koffieochtend van 10.00 – 12.00 uur in het MFC. De toegang en de koffie zijn gratis. Dan komt er een medewerker van de Friese Wouden vertellen over het pluZ-pakket. Het pluZ-pakket is een service-pakket, waarin allerlei producten zitten die ondersteuning kunnen bieden bij het ouder worden. Iedereen is welkom!

Cursussen digitale vaardigheden 50+
Uit onze samenleving zijn computer, tablet en smartphone niet meer weg te denken. Daarom moeten (toekomstige) senioren ook zorgen dat ze met deze apparaten overweg kunnen. Met een subsidie van Vermilion heeft ToekomstWonen.nu samen met de werkgroep “Veur en Deur” cursussen georganiseerd om digitaal vaardiger te worden. Deze cursussen kunnen in ons eigen dorp in het MFC plaats vinden. Er is grote belangstelling voor en vanaf 6 november gaan er vier cursussen van start voor het gebruik van de iPad, Samsung tablet, de Samsung smartphone en de computer/ laptop. De werkgroep “Veur en Deur” wil begin januari 2018 beginnen met een “Digicafé” in het MFC. Een plek waar iedereen met z’n vragen over het gebruik van tablet en smartphone terecht kan en geholpen wordt door andere bewoners. In het volgende Kraantien vertellen we daar meer over!


De duofiets

De lente is begonnen en wat is dan leuker om er met iemand op uit te trekken met de dorps-duofiets.

Wilt u een ritje maken, reserveer de duofiets dan bij Anne Wolbers, telefoonnumer 06 - 48797111 of via a.wolbers@hotmail.nl
 De uitslag van de enquête ‘Langer blijven wonen in eigen dorp’ In Nijeholtpade heeft de werkgroep “Veur en Deur” eind 2016 onderzocht wat nodig is voor bewoners om zo lang mogelijk in het eigen huis en in het dorp te blijven wonen. “Veur en Deur” is onderdeel van Plaatselijk Belang “De Eendracht’ en “ToekomstWonen.nu”. Uit ervaring weten we dat Nijeholtpade een fijn dorp is om in te wonen en waar mensen op elkaar kunnen rekenen. Meestal regelen mensen zelf dat ze hulp krijgen door familie, vrienden of buurtgenoten in te schakelen. Maar soms is plotseling hulp nodig en zijn familie of bekenden niet beschikbaar. Dan is het fijn als er in het dorp vrijwilligers zijn die een handje kunnen helpen. Vanuit de werkgroep “Veur en Deur” is geïnventariseerd waar (in de nabije toekomst) behoefte aan is en wie daarin kan voorzien. Er is een enquête verspreid met vragen over wie er hulp nodig heeft en wie dat kan en wil bieden, 66 dorpsgenoten hebben deze ingevuld, allereerst dank aan allen! Samenvatting uitkomst
• 61 personen hebben (nog) geen hulp nodig, 4 kunnen wel wat hulp gebruiken, 1 niet ingevuld
• 60 personen hebben (nog) geen behoefte aan contact/ gezelschap, 4 geven aan het leuk te vinden om samen met iemand anders iets te doen, 2 niet ingevuld • 36 personen zijn bereid om iets voor een ander te doen, 9 niet en 21 geven aan ‘misschien later’
• Er is eigenlijk geen behoefte aan hulp op dit moment, een groot deel wil wel hulp bieden. Hulp nodig? Bent u bereid om als dat nodig is een klusje voor een ander te doen? Nee, ik heb (nu) geen behoefte aan hulp 61 Ja 36 Ja, ik kan wel wat hulp gebruiken 4 Nee 9 Weet ik nog niet, misschien later 21 formulieren invullen 0 formulieren invullen 12 af en toe eens een praatje 1 een praatje maken, een bezoek brengen 15 klusjes in en om het huis 1 klusjes in en om het huis, bijv. gras maaien, een lamp vervangen 8 vervoer 0 iemand ergens naar toe brengen 23 klusje in de tuin 2 samen fietsen (bijvoorbeeld op duofiets) 14 boodschappen doen 0 boodschappen doen 19 hond uitlaten 0 dieren verzorgen 7 digitale ondersteuning (computer/ mobiele telefoon/ iPad/ televisie) 1 digitale ondersteuning (computer/ mobiele telefoon/ iPad/ televisie) 7 begeleiding naar het ziekenhuis 0 de krant voorlezen 0 anders 1 anders 2 Behoefte aan contact/ gezelschap? Nee, ik heb (nu) geen behoefte aan contact/ gezelschap 60 Ja, ik vind het leuk om samen met iemand anders iets te doen: 4 een praatje maken/ kopje koffie of thee drinken 0 samen fietsen (bijvoorbeeld op de duofiets) 2 samen een activiteit bezoeken 3 elkaar dagelijks even bellen (soort telefooncirkel) 0 anders 0 Verder zijn er de volgende opmerkingen geplaatst bij ‘anders’ en ideeën aangeleverd:
• Het is mede van belang dat ook de beroepsmatige kant van hulp onder de aandacht wordt gebracht. Wiens oordeel bepaalt of er van vrijwillige of betaalde hulp sprake moet zijn? • Een dorpsbewoner wil eens per 6 weken een gezellige lunch aanbieden voor 4 personen (12-13.30 uur).
• Het is ook zeer belangrijk dat de kinderen in het dorp een fijne, veilige speel/ sport/spelplaats in het dorp krijgen/ hebben. Graag ook aandacht hiervoor. • Maandelijkse koffieochtend met een thema voor senioren en/of geïnteresseerden in MFC, afwisselend in de 5 dorpen
• Het verontrust ons dat er wel bomen verdwijnen aan de Kerkweg, maar niet terugkomen (noot achteraf ter aanvulling: Plaatselijk belang heeft aangegeven dat in de toekomst bomen wel terugkomen, wanneer is nog niet bekend) En hoe nu verder met al deze informatie? Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat de bewoners die hulp nodig hebben en hulp willen bieden elkaar vinden? De leden van de werkgroep hebben een overzicht met namen en daarmee van wie hulp zou willen bieden. Hebt u nu (of in de toekomst) hulp nodig, neem dan contact op met één van hen. Zij kunnen samen met u de lijst doornemen en u eventueel helpen bij het in contact komen met elkaar. Heeft u andere ideeën of andere suggesties, die horen wij dat graag!
Heeft u hulp nodig, neem dan contact op met één van de leden van de werkgroep ‘Veur en deur Nijeholtpade’
: Marga Driessens, tel.: 688939
:Ineke van Gent, tel.: 688950
:Trijntje Köhler, tel.: 688550
:Henk Vonk, tel.: 688939
:Anne Wolbers, tel.: 689432

Kort verslag van koffieochtend 24 januari 2017 Als vervolg op de themabijeenkomst op 30 november 2016 over “Langer thuis in eigen dorp” organiseerde de werkgroep “Veur en Deur” een koffieochtend in het MFC op 24 januari jl. om verder te praten over dit onderwerp. Elf mensen om tafel, koffie erbij en het begon meteen heel praktisch. Eén van de aanwezigen vertelde hoeveel moeite het haar kost om de waterstand op te nemen van de meter die zich een halve meter diep voor de voordeur bevindt. Vloerbedekking optillen, luik open maken, op je buik op de grond proberen te gaan liggen om de meterstand af te lezen. Niet te doen voor een tachtigjarige. Gelukkig meldde zich meteen een van de andere aanwezigen,die dat voortaan voor haar zal doen. En zo kwam het gesprek over durven vragen en hoe organiseer je de pool van vrijwilligers in ons dorp, vervoer, zorg op afstand, goed internet nodig (daar ontpopte een andere aanwezige zich als kenner van deze materie!), eenzaamheid, praatje belangrijk, behoefte aan informatie in het oerwoud van aanbod, de behoefte aan digitale vaardigheden en hoe we dat in ons dorp kunnen organiseren, het onthouden van passwords . Conclusie (eigenlijk van iedereen) : , gezellig, erg nuttig en voor herhaling vatbaar. We hebben meteen maar twee volgende data geprikt: 28 februari en 28 maart. Dus: volgende koffieochtenden op dinsdag 28 februari en dinsdag 28 maart van 10.00 – 12.00 uur in het MFC. Iedereen welkom! Op 14 november 2016 organiseerden we een informatieavond over “langer thuis wonen in Nijeholtpade”. Er was o.a. een presentatie van Mieke Koot van “Mijn Huis op maat” met veel slimme apparaten die het wonen veilig en comfortabel maken. En Nynke Benedictus van “Blij(f) wonen” vertelde dat u met haar een gesprek kan aanvragen, als u het lastig vindt om te bedenken wat u moet veranderen met het oog op het ouder worden. Als vervolg op deze informatieavond organiseren we nu deze koffieochtend. Waarom? - In de eerste plaats om gezellig onder het genot van een kopje koffie verder te praten over dit onderwerp; - In de tweede plaats hopen we nog meer reacties te krijgen op onze vraag wat je als bewoner en als dorp nodig hebt om langer thuis wonen mogelijk te maken. Iedereen is van harte welkom! Plaatselijk Belang Nijeholtpade en werkgroep “Veur en Deur”

Langer thuis blijven wonen in eigen dorp

Op woensdag 14 november jl. hebben Plaatselijk Belang en de werkgroep ‘Veur en deur Nijeholtpade’ een informatieavond georganiseerd over dit onderwerp. De avond werd bezocht door zo’n 15 bewoners
Tedoc