Et Kraantien
Colofon

‘’Et Kraantien’’ is een uitgave van de dorpsgemeenschap van Nijeholtpade.

Redactie

mevrouw G. Punter Kerkdreef 18 8475 EC Nijeholtpade Tel:0561-853465

mevrouw A. Heida Kerkdreef 9 8475 ED Nijeholtpade Tel:0561-688262

mevrouw K. Smitstra Kerkdreef 20 8475 EC Nijeholtpade Tel:0561-851614

Administratie/abonnementen en advertenties

De heer H.Gerritsen Hoofdweg 243 8475CA Nijeholtpade telf 0561 688695

Druk

Ton Kranenburg Heirweg 37 8471 ZE Wolvega Tel:0561-612375

Bankrelatie

Rabobank rekeningnummer

NL92RABO 0181 659 999

Tarieven

Abonnement €9,00 per jaargang (verschijnt 6x per jaar)

Een jaargang loopt van augustus t/m juni

Advertenties:

Losse advertenties(per nummer):

¼ pagina €6,00

½ pagina €10,00

1 pagina €20,00

Vaste advertenties:

¼ pagina €25,00

½ pagina €40,00

1 pagina €70,00

Advertenties graag in PDF-bestand aanleveren.

Mocht u een wijziging willen aanbrengen, dan brengen wij €5,00 per wijziging in rekening.

Anonieme inzendingen of stukken zonder duidelijk adres van de afzender worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich altijd het recht voor stukken in te korten of niet tot plaatsing over te gaan. Ook is de redactie niet aansprakelijk voor typ- en/of drukfouten

E-mail: etkraantien@live.nl (graag aanleveren in Word, lettertype Arial 10)


Tedoc